Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op www.hit-photography.com hierna aangeduid als ‘website’.

Op de website wordt algemene informatie verstrekt over ons en onze diensten. De op de website getoonde informatie is door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kunnen wij niet instaan. HIT photography, noch onze fotograaf Benno Thoma biedt geen garantie dat de informatie op deze website geschikt is voor het door de gebruiker gewenste doel of op het moment van zijn bezoek actueel en/of volledig.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen informatie. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De gebruiker van de website is zelfverantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie.

Alle verwijzingen en of (hyper)links op www.hit-photography.com naar informatiebronnen van derden zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van de website. Hoewel wij uiterst zorgvuldig zijn ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit van door derden vermelde informatie en/of van derden afkomstige informatiebronnen en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, met betrekking tot (alle onderdelen van) de website, waaronder – mede, doch niet uitsluitend wordt begrepen – opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s en dergelijke, als ook de rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van www.hit-photography.com kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij HIT photography en onze fotograaf Benno Thoma voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van HIT photography en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger onze fotograaf Benno Thoma.

© 2019 – www.hit-photography.com